... 60. ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ – ПЕДАГОГИКА И ... дамуы тежелген балалармен жұмыс жасағанда арт ... эксперименталды- тео риялық əдісінің бар екенін вакуумның.

  pps.kaznu.kz

19 февр. 2018 г. ... Алғашқы рет эксперименталды психологиялық лабораторияның ашылуы: ... Психика мен сананың дамуы. Тақырып 3. Тұлғаның психологиясы. Тақырып 4. Іс ...

  infourok.ru

... дамуы жəне құрылымдық модернизациясы, «Ұлағатты ... 60 лет, последующие президенты придерживались ... start, you can fill in your profile page so that other ...

  ksu.edu.kz

  samzan.net

... дамуы. ҚР Конституцияның басты ережелерін білу ... Психология негіздері. Психология пәні және ... эксперименталды терапияның маңызы. Үйрету:Клиникалық сабақты ...

  kaznmu.edu.kz

... 60. Специфика диагностикасының əдістемесін жəне ... эксперименталды психология лабороториясының негізін салды. ... Психолог оқыту мен даму психологиясы саласында.

  rmebrk.kz

  stud.kz

  www.youtube.com

  nsportal.ru

Тҥйін сӛздер: психология, тұлғалық даму, кешендік тәсілдеменің әдіснамасы, ... мәселелерiн қарастыруда оқыту технологиясы (50-60 жж.) ... Many tasks start with the ...

  kaznpu.kz

Педагогика және психология саласындағы ғылыми жетістіктер негізінде олардың кәсіби дамуы ... - Психологиядағы математикалық талдау эксперименталды психология ...

  wkitu.kz

ленді, дайындалды және эксперименталды сынақтан ... обучение на темы «Психология безопасного поведе- ... markets in more than 60 countries around the world, 19 of.

  storagearcelormittalprod.blob.core.windows.net

  studfile.net

  stud.baribar.kz

  www.yaneuch.ru

  tou.edu.kz

27 янв. 2015 г. ... ... 60. Специфика

  www.yumpu.com

  vk.com

  ulagat.com

... Психология» сериясы. Серия «Психология». Series of «Psychology». №1(74), 2023. Алматы. Page 3. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №1(74) ...

  bulletin-psychology.kaznpu.kz

Page generated - 0.0251078606 (c3c758f77102941738b07c7cd7306713)