Ответы Mail.Ru: что такое фразеологизм? примеры!

otvet.mail.ru

Фразеологизм или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание  ...

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS Renata Delewska∗ POJĘCIE ...

cejsh.icm.edu.pl

zeologizmu, a także zaproponowanych przez badaczy różnych kryteriów oceny statusu słowa ... zeologizm posiada dosłowne i przenośne znaczenie. Z punktu ...

Функціонування фразеологізмів у трилогії Всеволода Нестайка

irbis-nbuv.gov.ua

зеологізму, поширення чи заміна компонента, модально-оцінювальне допо- внення вставними словами, порушення прийнятого порядку компонентів.

KÜLTÜRDİLBİLİM ÇERÇEVESİNDE RUS DİLİNDE “GİBİ” BAĞLACI ...

dergiler.ankara.edu.tr

zeologizm veya idioma (фразеологизм, идиома) olarak adlandırılan deyim- ler ise özellikle de “gibi” edatıyla kullanılan ifadeler, deyimleşme eğiliminde.

Звісно , що фразеологія відіграє значну змістовну та формальну

lib.chdu.edu.ua

Так, Л.М. Болдирєва1 аналізувала стилістичні особливості функціонування фра-зеологізмів; Н.Л. Заїченко2 вивчав дієслівні стійкі словесні комплек-си; дисертаційну роботу...

Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від

wikipage.com.ua

Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від. гр. idioma "самобутній зворот"), під якими розуміють фра-. Зеологізми з повною втратою внутрішньої форми.

зеологізм

c3.kz

Характерна для фразеологізмів і полісемія. Так, фра¬зеологізм як камінь у воду має 2 значення — «безслідно зникнути» і «нічого не відомо про кого-небудь»...

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ) | Літературне місто

litmisto.org.ua

Напр., значення “посваритися»не мотивується сло¬вами-компонентами фразеологізму розбити горщика. Значення фра¬зеологізму, отже, єдине, узагальнене і, як правило, експресивне.

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується видо

www.philology.kiev.ua

Таблиці, що становлять основу БД, складають-ся з полів і рядків (записів). Кожній моделі синтаксичного фра-зеологізму в режимі таблиці надано індивідуальний номер.

Проблема взаємодії терміна і фразеологічної одиниці, позначення...

dspace.nbuv.gov.ua

Терміни-фра-зеологізми дослідниця відносить до фразеологічних зрощень і єдностей. Їхньою особливістю є те, що при позначенні спеціальних понять, вони ви

Функціонування фразеологізмів у художньому тексті вже тривалий...

irbis-nbuv.gov.ua

Зокрема детального аналізу потребують фра-зеологізми, активно використовувані в прозових творах дитячим письменни-ком Всеволодом Нестайком...

Фразеологія

referatmarket.org.ua

Переважна більшість фра зеологізмів еквівалентна окремому слову, і, як окремі сло ва, фразеологізми виступають у ролі єдиного складеного знака: нуль без палочки = ніщо...

Айдачич Д.В., д.філол.н., проф.

philology.knu.ua

Вуха вважають органом слуху, сприймання слухом, і тому серби, вживаючи фра-зеологізм седети на ушима, говорять що особа, хоча була присутньою не чула щось сказаного.

Фразеологічні одиниці

metodportal.net

2. Випишіть речення, в яких є фра-зеологізми із значенням «не з’я-витись», «безслідно зникнути», «давати клятву», «напружено думати», «мало». Нудьгу наче вітром здуло.

Поиск реализован с помощью Yandex XML и Google Custom Search API